Sponsors

Media sponsors


International Conference "Education for Transition to Market Economy in Countries of Central and Eastern Europe"

June 29-30, 1995

Hotel Marriott

Warsaw


Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta i Polsko - Amerykanska Komisja Fulbrighta organizuja w dniach 29 - 30 czerwca 1995r. w Hotelu Marriott w Warszawie Miedzynarodowa Konferencje nt. ksztalcenia i zadan edukacji w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej w Krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

Komitetowi Honorowemu, w którym znajduja sie wybitni naukowcy i politycy - absolwenci prestizowego amerykanskiego stypendium Fulbrighta, przewodniczy Wicemarszalek Sejmu Wlodzimierz Cimoszewicz oraz Ambasadorowie Polski w Waszyngtonie Jerzy Kozminski i USA w Warszawie Nicholas A. Rey. Czlonkami Komitetu Honorowego sa miedzy innymi zona senatora Fulbrighta Harriet Mayor Fulbright oraz Dyrektor USIA (United States Information Agency) Joseph D. Duffey, Wicepremier i Przewodniczacy Komitetu Badan Naukowych Aleksander Luczak, Minister Edukacji Narodowej Ryszard Czarny oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk Leszek Kuzniecki. Miedzynarodowym Komitetem Programowym kieruje Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Profesor Wlodzimierz Siwinski.

Celem Konferencji jest przedstawienie stanu ksztalcenia i oczekiwan zwiazanych z edukacja spoleczenstwa w zakresie ekonomii, prawa, socjologii i nauk spolecznych w okresie transformacji ustrojowej do gospodarki rynkowej. Referat rozpoczynajacy wyglosi na ten temat Profesor Leszek Balcerowicz.

W czasie konferencji zostanie wygloszonych 31 referatów przez wybitnych naukowców i praktyków ze Stanów Zjednoczonych i Europy, miedzy innymi przez Leo Hurwicza z Uniwersytetu Minnesota, doktora "honoris Causa" Warszawskiej Szkoly Handlowej, Paula Marera z Uniwersytetu w Indiana, czlonka "Blue Ribbon Commission", Thomasa Farrella z Instytutu Ksztalcenia Miedzynarodowego w Waszyngtonie, Laslo Buriana z Uniwersytetu w Budapeszcie, Miroslawe Marody i Edwarda Wnuka-Lipinskiego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktycy gospodarczy oraz akademicy beda omawiac zagadnienia promocji ksztalcenia i badan w zakresie wolnego rynku, sposobów osiagniecia sukcesu gospodarczego w tej czesci Europy, w której do 1990 roku dominowala gospodarka planowa oraz w dziedzinie ekonomii, bankowosci finansowej, prawa publicznego, prywatnego a takze zagadnien moralnych scisle zwiazanych z tworzeniem gospodarki rynkowej. Odrebna tematyke stanowi rola polityki, socjologii i mass-mediów w edukacji spoleczenstwa. Calosc zagadnien konferencji obraca sie wokól pytania, jak zmieniac i ksztaltowac mentalnosc i wiedze spoleczenstwa w celu zrozumienia przemian gospodarki i zapewnienia wlasnej pomyslnosci kazdego czlowieka w rozumnie zorganizowanej i dopasowanej do aktualnych warunków gospodarce rynkowej.