Sponsors

Media sponsors


Konferencja naukowa Memory and Forgetfulness Individualism and Togetherness in the Democratic Society

oraz

V Walnego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta

Program konferencji

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, Aula im. K. Lepszego
Katowice, ul. Bankowa 12

Memory and Forgetfulness
Individualism and Togetherness in the Democratic Society

Wtorek, 16 marca
Aula im. K. Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

14.00 Rozpoczęcie

Otwarcie konferencji - Przewodniczący PSSF prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prorektor UAM
Powitanie gości - prof. dr hab. Janusz Janeczek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego

Wystąpienia
•Jego Ekscelencja Christopher R. Hill, Ambasador USA w Polsce
•prof. dr hab. Tadeusz Iwiński, poseł RP, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
•dr Andrzej Dakowski, Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

14.30 Obrady

Przewodniczący - prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Globalization's Challenge: Ideology and Materiality - prof. Richard Terdiman, University of California Santa Cruz

15.00 Krótka przerwa

15.15 Kontynuacja obrad

Memory and Forgetting after Communism - prof. dr hab. Marek Ziółkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
History, Truths and Patriotic Truths - prof. dr hab. Andrzej Ceynowa, Uniwersytet Gdański
Late Modern Liberal Democracy: Unclear Perspectives - prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, Uniwersytet Warszawski, PAN

16.45 Dyskusja

17.15 Przerwa

17.45 Kontynuacja obrad

Remembering the Other; Forgetting the Third - prof. dr hab. Wojciech Kalaga, Uniwersytet Śląski
Ars Oblivionis. The American Dream to Forget - prof. dr hab. Marek Wilczyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

18.45 Dyskusja. Zakończenie obrad.

19.30 Nieformalne spotkanie towarzyskie w Restauracji Polskiej ?U Marchołta?, Katowice, ul. Warszawska 37

V Walny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta

Środa, 17 marca 2004 Aula im. K. Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

10.00 Rozpoczęcie
•Powitanie i wybór Przewodniczącego obrad.
•Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia (Komisji Wyborczej Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wniosków).
•Sprawozdanie Zarządu PSSF- wystąpienie Przewodniczącego PSSF kol. Bronisława Marciniaka.
•Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Hanny Gajewskiej-Kraczkowskiej.
•Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania Zarządu, programem PSFF i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
•Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia i przyjęcie regulaminu wyborów.
•Wybory Przewodniczącego PSSF, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
•Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
•Ogłoszenie list kandydatów
•Przeprowadzenie wyborów.
•Dyskusja nad programem PSSF - c.d.
•Ogłoszenie wyników wyborów.
•Posiedzenie konstytucyjne nowych władz Stowarzyszenia.
•Wystąpienie nowo-wybranego Przewodniczącego PSSF i Ogłoszenie podziału funkcji.
•Przyjęcie uchwały programowej na kadencję 2004-2006.
•Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji:

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego, Aula im. K. Lepszego ul. Bankowa 12, Katowice

Recepcja uczestników od godziny 13.00 w Auli im. Kazimierza Lepszego

Zakwaterowanie

Hotel Uniwersytecki
ul. Bytkowska 1a, Katowice
tel. (32) 258 24 21

Do dyspozycji uczestników mających zarezerwowane miejsca w Hotelu Uniwersyteckim przy ul. Bytkowskiej 1a w dniu 16 marca wieczorem oraz 17 marca rano będą specjalnie przygotowane środki transportu. Szczegóły podane zostaną przez organizatorów w trakcie konferencji.

Sekretariat konferencji:

mgr Patrycja Rudnicka
Uniwersytet Śląski Instytut Psychologii
ul. Grażyńskiego 53, Katowice
tel./fax (32) 258 99 33 tel. kom. 0 692 602 736
e-mail: rudnicka@us.edu.pl