Sponsors

Media sponsors


Conference - Tolerance and Coexistence of Different Cultures Today and Tomorrow & 6th General Meeting of the Polish Fulbright Alumni Association, November 3-4, 2006, Lodz

Konferencja
Tolerancja oraz współistnienie różnych kultur dzisiaj i w przyszłości
Tolerance and coexistence of different cultures today and tomorrow

oraz

VI Walny Zjazd
Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta
i
Zebranie Organizacyjne "State Alumni" pod patronatem Ambasady USA w Polsce


Uroczystość wręczenia i podniesienia Flagi Honorowej Rady Europy dla Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104

Piątek, 3 listopada 2006 r.

12 00 Otwarcie spotkania, powitanie przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz pozostałych gości: Jerzy Kropiwnicki - Prezydent Miasta Łodzi.

12 15 Przemówienia Prezydenta Miasta Łodzi oraz przedstawiciela Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

12 35 Uroczyste przekazanie Prezydentowi Miasta Łodzi Flagi Honorowej Rady Europy przez członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz podniesienie Flagi

12 50 Krótki spacer ulicą Piotrkowską i przejazd do Pałacu Biedermana

Tolerancja oraz współistnienie różnych kultur dzisiaj i w przyszłości

Piątek, 3 listopada 2006 r.

Pałac Biedermana
Łódź, ul. Franciszkańska 1/5

13.30 Rozpoczęcie

Otwarcie konferencji i powitanie gości - Prof. dr hab. Józef Kobos , Wiceprezes PSSF

Wystąpienia

• Dr Jerzy Kropiwnicki , Prezydent Miasta Łodzi

• Ms. Mary Curtin, Doradca Polityczny Ambasady Amerykańskiej w Warszawie

• Andrzej Dakowski , Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

• Prof. dr hab. Andrzej Ceynowa , Przewodniczący PSSF

Wręczenie medali okolicznościowych Programu Fulbrighta

Sesja I

14.00 "Współistnienie różnych kultur we współczesnym świecie"

Sesję prowadzi Prof. dr hab. Wojciech Katner , Honorowy Przewodniczący PSSF, prorektor UŁ

Dr Jerzy Kropiwnicki Prezydent Miasta Łodzi

Ms. Mary Curtin Doradca Polityczny Ambasady Amerykańskiej w Warszawie

Dr Stanisław Kluza Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Prof. Andrzej Rychard Instytut Filozofii i Socjologii PAN

15.30 Konferencja prasowa, przerwa na kawę

Sesja II (Panel dyskusyjny)

15.50 Panel dyskusyjny " Tolerancja podstawą rozwoju współczesnego świata"

Panel prowadzi Prof. dr hab. Tadeusz Sławek z Uniwersytetu Śląskiego (Wiceprezes PSSF)

Uczestnicy panelu: Dr John W Ryan , Emerytowany Prezydent Uniwersytetu SUNY i Uniwersytetu Indiana, Bloomington, Indiana; Prof. Zbigniew Zaleski , poseł do Parlamentu Europejskiego; Yale Richmond, PhD Emerytowany Urzędnik Służb Dyplomatycznych i pisarz; Prof. Iwona Frydrych , Politechnika Łódzka

Podsumowanie dyskusji i zakończenie obrad.

Zebranie organizacyjne Stowarzyszenia "State Alumni"

17.00 Zebranie organizacyjne Stowarzyszenia "State Alumni".

Zebranie prowadzi Janusz Naklicki (Członek Zarządu PSSF)

Informacja o celach i założeniach programowych "State Alumni" - przedstawiciel Ambasady Amerykańskiej (Hilary Renner)

Informacja dotycząca formuły prawnej Stowarzyszenia - Jacek Nieckuła (Członek zarządu PSSF).

Złożenie deklaracji członkowskich przystąpienia do Stowarzyszenia.

Program socjalny

17.30 Zwiedzanie Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im.L.Schillera .

19.00 Nieformalne spotkanie towarzyskie w Muzeum Kinematografii ul. Targowa (w pobliżu Szkoły - 5-10 minut)

VII Walny Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta

Sobota, 4 listopada 2006r.

Pałac Biedermana, Łódź, ul. Franciszkańska 1/5

10.00 Rozpoczęcie

• Powitanie i wybór Przewodniczącego obrad.

• Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia (Komisji Wyborczej, Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wniosków).

• Sprawozdanie Zarządu PSSF- wystąpienie Przewodniczącego PSSF

• Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

• Dyskusja nad przyjęciem sprawozdania Zarządu, programem PSFF i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

• Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia i przyjęcie regulaminu wyborów.

• Wybory Przewodniczącego PSSF, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej

• zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

• ogłoszenie list kandydatów

• przeprowadzenie wyborów.

• Dyskusja nad programem PSSF - c.d.

• Ogłoszenie wyników wyborów.

• Posiedzenie konstytucyjne nowych władz Stowarzyszenia.

• Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego PSSF i ogłoszenie podziału funkcji.

• Przyjęcie uchwały programowej na kadencję 2007-2009.

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji

Pałac Biedermana, Łódź, ul. Franciszkańska 1/5

Recepcja uczestników

od godziny 11.00 w Pałacu Biedermana, Łódź, ul. Franciszkańska 1/5

Zakwaterowanie

we własnym zakresie. Istnieje możliwość skorzystania z zarezerwowanych miejsc (pokoje jednoosobowe) w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18. tel (0-42) 635-54-90, (0-42) 635-54-20 fax. (0-42) 635-54-60

Opłata

za udział w konferencji 3 listopada wynosi 50 zł. Prosimy o dokonanie wpłaty przelewem na konto PSSFw XV O. PKO BP w W-wie nr 48 1020 1156 0000 7902 0052 3969. Udział w Walnym Zebraniu PSSF w dniu 4/11/2006 jest bezpłatny. Sekretariat konferencji: Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa tel: (48-22) 628-7950; 625-6932; 625-6978 fax: (48-22) 628-7943