Sponsors

Media sponsors


American Experiences on the Polish Soil
Fulbright experience in a professional and academic career

na konferencję zapraszają

Polish Fulbright Alumni Association

Polish - U.S Fulbright Commission

S t a t e A l u m n i A s s o c i a t i o n

Association of the Academic Tradition "Siódemki"


Spotkanie z byłymi stypendystami programów Departamentu Stanu USA - Fulbrighta, Ron Brown, H. Humprey, International Visitor Leadership, Voluntary Visitor, - z różnych dziedzin nauki, gospodarki, finansów i sztuki.

Spotkanie to jest adresowane do studentów oraz młodych pracowników nauki. Jego celem jest przekazanie informacji i doświadczeń, jakie z pobytu w USA wynieśli stypendyści z lat ubiegłych oraz zachęcenie do skorzystania z oferty programu wymiany stypendialnej pomiędzy USA a Polską, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Fulbrighta.

Czas, miejsce i program spotkania
Spotkanie odbędzie się 12. października 2007r. w piątek, od godziny 11.00 do 14.00 w budynku Cinema City (sala nr 14) na terenie centrum kulturalno-rozrywkowo-handlowego Manufaktura w Łodzi. Po części oficjalnej (wystąpieniach zaproszonych gości) planujemy poczęstunek oraz oprowadzenie zainteresowanych gości po Muzeum Fabryki w Manufakturze (wycieczka z przewodnikiem, ok.30 min - należy potwierdzić chęć udziału lub jego brak ). Przewidujemy udział 100-150 osób.

Część I (ok. 25 min)

• Powitanie zaproszonych gości przez prof. Józefa Kobosa, prezesa PSSF

• Wystąpienie DCM Kennetha Hillasa, przedstawiciela Ambasady Amerykańskiej

• Powitanie gości przez Andrzeja Dakowskiego, dyrektora Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

• Powitanie gości przez Jacka Nieckułę , prezesa Stowarzyszenia State Alumni

• Powitanie gości przez przedstawiciela Manufaktury jako gospodarzy spotkania oraz krótkie przedstawienie programu zwiedzania Muzeum Fabryki

Część II - Wystąpienia organizatorów (ok. 35 min)

• Historia i aktualny zakres działania Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz administrowanych przez nią programów, studia w USA - dyrektor Andrzej Dakowski

• Przedstawienie aktualnej działalności i osiągnięć PSSF - prof. Józef Kobos, prezes PSSF

• Poinformowanie o powstaniu, zarejestrowaniu i planach Stowarzyszenia Alumni - Jacek Nieckuła

Część III - Wystąpienia programowe zaproszonych gości
(każde do 10 min, ok.1 godz. łącznie)

• Dr Franciszek Lyra (amerykanistyka), pierwszy polski stypendysta Programu Fulbrighta w USA 1959-1962

• Prof. dr hab. med. Andrzej Fal (medycyna)

• Prof. dr hab. Iwona Frydrych (towaroznawstwo, włókiennictwo)

• Joanna Wajda (media)

• Jacek Nieckuła (zarządzanie jakością)

• Janusz Naklicki, Regional Director ORACLE Polska na Europę Wschodnią (informatyka)

• Szef Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz członek Parlamentu UŁ, Marek Gajewski

Przerwa na kawę (15 min)

Część IV - dyskusja panelowa (ok.1 godz)

(Prowadzący DCM Kenneth Hillas, współprowadzący prof. dr hab. Józef Kobos)

Dyskusja będzie prowadzona w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek problemów językowych - tłumaczenie prof. dr hab. Marek Wilczyński

Uczestnicy dyskusji:

• Prof. dr hab. Józef Kobos

• Dyrektor Andrzej Dakowski

• Prezes Stowarzyszenia State Alumni - Jacek Nieckuła

• Joanna Wajda - TVP

• Regional Director ORACLE Polska na Europę Wschodnią Janusz Naklicki

• Rzecznik prasowy Banku Pekao SA Robert Moreń

• Dr Franciszek Lyra

• Prof. dr hab. Iwona Frydrych

• Prof. dr hab. Marek Wilczyński

• Prof. dr hab. Andrzej Fal

• Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

• Prof. dr hab. Wojciech Katner

• mgr Przemysław Katner

• Prof. dr hab. Wojciech Stec

Podsumowanie dyskusji panelowej - prof. dr hab. Józef Kobos

Biuro Informacyjne

Po zakończeniu spotkania czynne będzie biuro z materiałami informacyjnymi dotyczącymi programu wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz innych programów (Aleksandra Augustyniak, Educational Adviser z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta), a także materiały informacyjne dotyczące Stowarzyszenia State Alumni.

Część nieoficjalna

Poczęstunek i zwiedzanie Muzeum Fabryki w Manufakturze

(fakultatywnie, czas trwania ok. 30 min)

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji emailem do Biura Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie:

fulbright@fulbright.edu.pl

lub faksem : +48(22)628-7943