Sponsors

Media sponsors


50-th Anniversary of the Fulbright Program in Poland, January 22-23, 2010

Warszawa, 22-23 stycznia 2009
Organizowane przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta, Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych I Ambasadę USA w Polsce

w ramach obchodów 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy

Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Rzeczpospolita PolskąProgram


22 stycznia (czwartek)

17:30-19:00 PRZYJĘCIE Z OKAZJI 50-LECIA POLSKIEGO PROGRAMU FULBRIGHTA

Rezydencja Ambasadora USA

23 stycznia (piątek)

08:30-09:00 ZŁOŻENIE KWIATÓW POD TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ SENATORA J. WILLIAMA FULBRIGHTA

Nowa Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

09:30-14:30 MIĘDZYNARODOWE FORUM NAUKOWE: " Fifty Years of the Polish Fulbright Program

in the Context of Polish - U.S. Diplomatic Relations " Zamek Królewski

09:30-10:30 Ceremonia Otwarcia

Pan Andrzej Dakowski , Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Prof. dr hab. Józef Kobos , Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (PSSF)

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka , Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Honorowa Współprzewodnicząca Rady Fulbrighta

Prof. dr hab. Przemysław Grudziński , Wiceminister Spraw Zagranicznych, Stypendysta Fulbrighta 1988-89

JE Victor H. Ashe Ambasador USA w Polsce

Pani Marianne Craven , Director of Academic Programs, Bureau of Educational an d Cultural Affairs, Dept. Stanu USA

Pani Shirley Moore Green , Przewodnicząca J. William Fulbright Foreign Scholarship Board

Prof. dr hab. Wojciech Katner , Honorowy Przewodniczący PSSF

10:45-12:15 SESJA PORANNA przewodniczący: Dr. Lonnie Johnson , Austriacko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski , Historyk, Poseł do Parlamentu Europejskiego - Wykład inauguracyjny

Pan Yale Richmond , Pisarz, były Attaché Kulturalny Ambasady USA w Polsce

Pani Lynne Olson i Pan Stanley Cloud , Historycy

Dr Franciszek Lyra , pierwszy polski stypendysta Fulbrighta 1959-62

Dyskusja

12:15-13:00 Przerwa

13:00-14:30 SESJA POPOŁUDNIOWA przewodnicząca: Prof. Cynthia Dominik , Rada Komisji Fulbrighta

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak , Polski Stypendysta Fulbrighta 1991-92; Przewodniczący Rady Fulbrighta

Pan Thomas Kolaja , Amerykański Stypendysta Fulbrighta 1990-91

Pani Anita Sundarajan , Amerykańska Stypendystka Fulbrighta 2008-09

Prof. dr hab. Marek Kwiek , Polski Stypendysta Fulbrighta 1994-95; Fulbright New Century Scholar 2007-08

Dyskusja

19:00-22:00 UROCZYSTA KOLACJA I KONCERT NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE Sala Wielka Wystąpienie: Pani Harriet M. Fulbright

~~~~~~ - ~~~~~~


Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta zainteresowani udziałem w obchodach proszeni są o pilne potwierdzenie uczestnictwa w uroczystościach faxem (0-22-628-7943) lub e-mailem ( fulbright@fulbright.edu.pl ) do biura Komisji Fulbrighta.

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu PSSF opłata konferencyjna za udział w międzynarodowym forum naukowym, organizowanym w dniu 23 stycznia 2009 na Zamku Królewskim w Warszawie, wynosi 150 zł. W przypadku udziału osoby towarzyszącej prosimy o podwojenie opłaty. Rachunek do przelewu:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Citibank Handlowy SA O/W-wa, nr konta: 97 1030 1582 0000 0005 0159 4024

Zarząd PSSF uprzejmie przypomina o zapłaceniu zaległych składek. Wysokość składki oraz numer konta znają Państwo na stronie:

http://fulbright.ultraserver.pl/annual/fees

Będzie także można dokonać wpłat w czasie konferencji.


Honorary Committee of 50-th Anniversary of the Fulbright Program in Poland Honorowy Patronat

Minister Spraw Zagranicznych

Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce

Komitet Honorowy


Przewodniczący:

Pan Radosław Sikorski , Minister Spraw Zagranicznych

Pan Victor H. Ashe , Ambasador USA w Polsce; Honorowy Współprzewodniczący Rady Komisji Fulbrighta

Członkowie (alfabetycznie):

Dr Daniel Aaron , Harvard University, Pierwszy amerykański stypendysta Fulbrighta w Polsce
Pan Janusz Arciszewski , Prezydent, Aster Cable TV; Rada Komisji Fulbrighta
Prof. dr hab. Szczepan Biliński , Prorektor, Uniwersytet Jagielloński; Rada Komisji Fulbrighta
Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow , Rektor, Uniwersytet Warszawski; Przewodnicząca, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Dr. Włodzimierz Cimoszewicz , Senator R.P.; Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
Pani Marianne Craven , Director of Academic Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs, Departament Stanu
Professor Cynthia Dominik , Rada Komisji Fulbrighta
Pan Thomas A. Farrell , Deputy Assistant Secretary for Academic Programs, Departament Stanu USA
Prof. dr hab. Jacek Fisiak , O.B.E. - Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta
Pani Harriet M. Fulbright , President, The J. William and Harriet Fulbright Center
Dr Allan Goodman , President, Institute of International Education
Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski , Rektor, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Pani Shirley Moore Green , Chair, J. William Fulbright Foreign Scholarship Board
Prof. dr hab. Przemysław Grudziński , Wiceminister Spraw Zagranicznych, Stypendysta Fulbrighta 1988-89
Prof. dr hab. Danuta Hübner , Komisarz UE ds. Rozwoju Regionalnego
Prof. dr hab. Wojciech J. Katner , Honorowy Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta
Pani. Mary Kirk , Vice President, Institute of International Education
Prof. dr hab. Michał Kleiber , Przewodniczący, Polska Akademia Nauk
Pan Jerzy Koźmiński , Prezes, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Pan Marek Król , Prezes, Agencja Wydawniczo-Reklamowa "Wprost"
Dr Robert Kupiecki , Ambasador R.P. w USA
Pan Richard M. Lada , Wiceprzewodniczący, Amerykańska Izba Handlowa; Rada Komisji Fulbrighta
Dr Franciszek Lyra , Pierwszy polski stypendysta Fulbrighta w USA.
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak , Rektor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Przewodniczący Rady Komisji Fulbrighta
Prof. dr hab. Karol Musioł , Rektor, Uniwersytet Jagielloński
Pan Zbigniew Niemczycki , Prezydent, CurtisGroup
Dr. Sabine O'Hara , Vice President, IIE; Executive Director, Council for International Exchange of Scholars (CIES)
Pan Yale Richmond , Pisarz, były Attaché Kulturalny Ambasady USA w Polsce
Prof. dr hab. Andrzej Rottermund , Dyrektor, Zamek Królewski w Warszawie
Prof. dr hab. Maria Elżbieta Orłowska , Secretarz Stanu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Rada Komisji Fulbrighta
Pan Ed Rudzinski , General Manager, Marriot Wardman Park Hotel , Washington , DC
Pan Andrew J. Schilling , Radca ds. Prasy i Kultury, Ambasada USA w Polsce; Rada Komisji Fulbrighta
Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński , były Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Pani Rosalind L. Swenson , Director, Office of Academic Exchange Programs, Bureau of Educational and Cultural Affairs, U.S. Department of State
Prof. dr hab. Piotr Węgleński , były Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Dr Bogusław Winid , Ambasador R.P. w NATO
Pan James A Wolfe , Attaché Prasowy, Ambasada USA w Polsce; Rada Komisji Fulbrighta

Organizing Committee of 50-th Anniversary of the Fulbright Program in Poland Honorowy Patronat

Minister Spraw Zagranicznych

Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce

Komitet Organizacyjny


Przewodniczący:

Pan Andrzej Dakowski , Dyrektor, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Prof. dr hab. Józef Kobos , Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta (PSSF)

Członkowie (alfabetycznie):

Pan Chuck Ashley , Attaché Kulturalny, Ambasada USA w Polsce
Pani Aleksandra Augustyniak , Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Prof. dr hab. Andrzej Ceynowa - Wiceprzewodniczący PSSF
Prof. dr hab. Krzysztof Cichocki , PSSF
Prof. dr hab. Andrzej Fal , Zarząd PSSF
Pani Beata Fiłonowicz , Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Prof. dr hab. Iwona Frydrych - Sekretarz PSSF
Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach , Zarząd PSSF
Pan Robert Moreń , Zarząd PSSF
Pan Janusz Naklicki - Wiceprzewodniczący PSSF
Pan Jacek Nieckuła - Skarbnik PSSF
Prof. dr hab. Jacek Nowak , Zarząd PSSF
Pani Urszula Skorża , Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta