Sponsors

Media sponsors


17.01.2014 Walne Zgromadzenie PSSF, które wyłoniło nowe władze stowarzyszenia.

W dniu 17 stycznia 2014 roku w Auli Minor will Józefa Richtera Politechniki Łódzkiej odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta. W skład zarządu weszli: prof. dr hab. Halina Abramczyk-prezes, prof. dr hab. inż. Piotr Paneth oraz prof. dr hab. n. med. Józef Kobos. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: prof. dr hab. Marlena Juszczak, prof. Jacek Nieckuła oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Guranowski. Rolę skarbnika powierzono dr hab. inż. Beacie Brożek-Płuska.