Sponsors

Media sponsors


Program spotkania Alumnów połączonego z obchodami 70-lecia Politechniki Łódzkiej i wręczeniem doktoratu honoris causa prof. A. Warshel'owi w dniu 22.05.2015.

Program of the 70th anniversary celebration of the Lodz University of Technology
and Polish Fulbright Alumni Association meeting 22 May 2015

Program spotkania w dniu 22.05.2015/ Program of the 70th anniversary celebration of the Lodz University of Technology
and Polish Fulbright Alumni Association meeting 22 May 2015