Sponsors

Media sponsors


Walne Zgromadzenie PSSF 26.05.2017 r.

W dniu 26 maja 2017 roku w sali CH-1 Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

odbyło się Wale Zgromadzenie PSSF.

W  drodze głosowania powołano nowe władze PSSF.

Przewodniczącą wybrano prof. dr hab. Halinę Abramczyk.

Członkami zarządu PSSF zostali:

prof. dr hab. Krystyna Kujawińska-Courtney

prof. dr hab. Jozef Kobos

prof. dr hab. Piotr Paneth.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

prof. dr hab. Abdam Barcz

prof. dr hab. Andrzej Guranowski

prof. dr hab. Marlena Juszczak