Sponsors

Media sponsors


CHRISTMAS OPEN DOOR AT LABORATORY OF LASER MOLECULAR SPECTROSCOPY – LLSM 13.12.2017

W dniu 13.12.2017 LLSM

organizuje dni otwarte

ZAPROSZENIE

Nie wiesz jaką ścieżkę kształcenia wybrać - przyjdź do LLSM

Nie wiesz jaką specjalizację wybrać - przyjdź do LLSM

Nie wiesz jaki materiał na licencjat

lub magisterium,  doktorat wybrać - przyjdź do LLSM

Nie wiesz czy chcesz wybrać naukową ścieżkę rozwoju - przyjdź do LLSM

Chcesz podjąć współpracę naukową – przyjdź do LLSM

 

Techniki pomiarowe:

Spektroskopia Ramana

Obrazowanie Ramana

Spektroskopia IR

Spektroskopia femtosekundowa

Mikroskopia AFM

Mikroskopia SNOM

 

MIKOŁAJKOWE UPOMINKI CZEKAJĄ!