Sponsors

Media sponsors


"Nauka na 100 lat Niepodległości Polski. Fulbrightczycy przyszłym Fulbrightczykom"

Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta zainicjowało akcję:
"Nauka na 100 lat Niepodległości Polski. Fulbrightczycy przyszłym Fulbrightczykom"
W ramach tej akcji Fulbrightczycy zapraszają do swoich miejsc pracy uczniów szkół podstawowych i średnich, aby opowiedzieć o swoich doświadczeniach oraz wpływie stypendium Fulbrighta na ich dalszy rozwój. W ramach tego programu Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta  zorganizowało pokaz w naszym Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej Politechniki Łódzkiej.