Sponsors

Media sponsors


Szanowni Koledzy
Fulbrightczycy,

Nastał wielki dzień dla Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej
Politechniki Łódzkiej, którym kieruję. Okazało się, że wzmacniacz CPA
(chirped pulse amplifier), który codziennie włączamy w naszym laboratorium doczekał się
NAGRODY NOBLA z fizyki 2018 !!!!
Jesteśmy dumni z tego faktu, zainteresowani mogą poczytać o nim
w mojej książce INTRODUCTION TO LASER SPECTROSCOPY, Elsevier 2005
oraz z materiałach dla studentów http://mitr.p.lodz.pl/raman/analiza6.pdf

Wyrazy szacunku,
Halina Abramczyk

 

PS Dodatkowo Nagroda Nobla 2018 poszła do kobiety. Jak wiadomo propaguję
ten wątek-konferencja Women in Science http://mitr.p.lodz.pl/raman/
uważając, że nie ma nas w PAN, NCN, NCBiR, komitetach ewaluacji,Radach itd.