Sponsors

Media sponsors


Sympozjum pt.:

"Wyższe uczelnie stymulatorem przemian systemowych w Polsce;
Rola stypendystów Fulbrighta: doświadczenia - bariery - szanse"

Sympozjum pt.:

"Wyższe uczelnie stymulatorem przemian systemowych w Polsce;
Rola stypendystów Fulbrighta: doświadczenia - bariery - szanse"


oraz

Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta

9-10 stycznia 1998, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Program ramowypiątek, 09.01.1998

12:00 - 14:30 Walne Zgromadzenie

14:30 - 15:30 przerwa na obiad

15:30 - 18:00 Sesja I "Program Fulbrighta współpracy polsko-amerykańskiej: wczoraj i dziś"

15:30 - 16:00 Wojciech Gasparski (IFiS PAN, Warszawa)

"Wsółpraca polsko-amerykańska w dziedzinie prakseologii, etyki biznesu i nie tylko"

16:00 - 16:30 Ryszard Bender (KUL, Lublin)

"Geneza polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych (Konsulat Stanów Zjednoczonych A. P. w Warszawie 1871-1917)"

16:30 - 17:00 przerwa na kawę

17:00 - 17:20 Andrzej Dakowski (Komisja Fulbrighta, Warszawa)

"Rola Stowarzyszenia (PSSF) w rozwoju Programu Fulbrighta w Polsce"

17:20 - 17:40 Wiesław Oleksy (UŁ, Łódź)

"Fulbright - HEYS. Study Travel Abroad Program: doświadczenia i perspektywy"

17:40 - 17:55 Jacek Nieckuła, (PAN, Warszawa)

"Fulbright on the Internet / Program Fulbrighta w Internecie"

17:55 - 18:10 Bronisław Marciniak (UAM, Poznań)

"Szanse współpracy polsko-amerykańskiej w naukach chemicznych"

19:30 - 23:00 kolacja koleżeńska

sobota, 10.01.1998

900 - 1150 Sesja II "Uczelnie wyższe wobec zmian systemowych w Polsce i na świecie"

9:00 - 9:30 Zbigniew Siatkowski (Kraków)

"Uniwersytet jako wartość;. Oczekiwania i zagrożenia"

9:30 - 10:00 Elżbieta Oleksy (UŁ, Łódź)

"Transformacja systemowa w naukach humanistycznych"

10:00 - 10:30 przerwa na kawę

10:30 - 11:00 Marian Stępień (UJ, Kraków)

"Między tradycją a nowoczesnością. Uniwersytet Jagielloński - blaski i cienie"

11:00 - 11:20 Zofia Ratajczak (Uniwersytet Śląski, Katowice)

"Jakość kształcenia - problem nie tylko naukometryczny"

11:20 - 11:50 Elżbieta Pakszys (UAM, Poznań)

"Studia kobiece czy "babskie gadanie"? O potrzebie badań płci/rodzaju na uczelniach polskich"

11:50 - 12:20 przerwa na kawę

12:20 - 14:40 Sesja III "Współpraca międzynarodowa - szanse rozwoju dziś i jutro"

12:20 - 12:50 Wojciech J. Katner (Ministerstwo Gospodarki)

"Amerykanizacja prawa w Europie i Polsce"

12:50 - 13:20 Zbigniew Zaleski (KUL, Lublin)

"Postawy wobec własności. Polish case"

13:20 - 13:40 przerwa na kawę

13:40 - 14:00 Stanisław Żurkowski (Instytut Lotnictwa, Warszawa)

"Euroinżynierowie - inżynierowie zjednoczonej Europy"

14:00 - 14:20 Leon Bobrowski (Politechnika Białostocka, Białystok)

"Sieci komputerowe czynnikiem rozwoju Polski, szanse i zagrożenia"

14:20 - 14:40 Krzysztof Cichocki (PAN, Warszawa)

"Finanse samorządowe, decentralizacja i rozwój infrastruktury komunalne"

14:40 - 14:50 zakończenie sympozjum

14:50 - 16:00 obiad