Sponsors

Media sponsors


Toledo 2000: Cultural Interaction for a New Millennium

Toledo, September 1-3, 2000

Jacek Nieckuła


Na początku września odbyła się konferencja eropejskich stowarzyszeń stypendystów Fulbrighta, zorganizowana w historycznym Toledo przez stowarzyszenie hiszpańskie (HSSF). Jej tematami było rozszerzanie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej oraz dążenia państw muzułmańskich rejonu Morza Śródziemnego do zbliżenia ekonomicznego i kulturalnego z Europą. Ponadto celem organizatorów było wypracowanie sposobów na polepszenie kontaktów między stowarzyszeniami stypendystów.

Sesja naukowa konferencji miała miejsce w bibliotece twierdzy Alcázar.Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się: José M. Gil Robles – były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Manuel Medina – poseł do Parlamentu Europejskiego, Pierre Rousselin – Kierownik Działu Spraw Zagranicznych w „Le Figaro” i José Ignazio Torreblanca – profesor nauk politycznych UDED. Szczególnie ciekawa była, przeprowadzona przez prof. Torreblanca, analiza środków finansowych przyznawanych przez UE krajom starającym się o członkostwo, a przeznaczonych na dostosowanie systemów prawnych do standardów Unii Europejskiej (http://www.fulbright.es/asociacion/toledo2000/torreblanca/torreblanca.htm).

Na sesji poświęconej kontaktom europejskich absolwentów Programu Fulbrighta opracowano zasady wyszukiwania chętnych do udzielania gościny podróżującym Fulbrighterom. W stowarzyszeniach zostaną wyznaczeni koordynatorzy, do których można się będzie zwracać przez Internet z informacją o wyjeździe i prośbą o pomoc w zorganizowaniu pobytu. Ich zadaniem będzie znalezienie chętnych i sprawdzenie rekomendacji przyjeżdzającego. Uznano, że administrowana przez HSSF lista dyskusyjna: European_Fulbright_Alumni@listas.etsit.upm.es sprawdziła się, jako środek do szybkiej wymiany informacji. Zaktualizowano również listę adresów stron internetowych stowarzyszeń.

Konferencja umożliwiła poznanie problemów, form działania i planów innych europejskich absolwentów Programu. Szczególne słowa podziękowania należą się koleżankom i kolegom z Hiszpanii, którzy wzięli na siebie trudne zadania zorganizowania spotkania oraz znalezienia sponsorów. Następną konferencję zorganizuje Stowarzyszenie Stypendystów Słowenii, w Lublianie, w 2002 roku.