Sponsors

Media sponsors


Program IV Walnego Zgromadzenia PSSF oraz Konferencji naukowej Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta pt.: "Współpraca polsko-amerykańska w drugim dziesięcioleciu transformacji społeczno-gospodarczej"

2 marca 2001 r. - Warszawa, Hotel Sheraton.

9.30 - 10.15
Recepcja uczestników

10.30 - 10.45
Otwarcie Konferencji oraz Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
wprowadzenie, powitanie gości, wybór przewodniczących i Komisji Zgromadzenia

10.45 - 11.00
Wystąpienie inauguracyjne Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki dr Janusza Steinhoffa: ?Nowoczesność polskiej gospodarki wyzwaniem dla współpracy polsko-amerykańskiej w drugiej dekadzie przemian społeczno-gospodarczych?

11.00 - 11.10
Wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej, Honorowego Współprzewodniczącego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, prof. dr hab. Edmunda Wittbrodta: ?Wzajemne korzyści współpracy naukowej Polski i Stanów Zjednoczonych, dziś i jutro?

11.10 - 11.20
Wystąpienie J. E. Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Honorowego Współprzewodniczącego Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Pana Christophera Hill?a: ?Przesłanie J. W. Fulbrighta dla rozwoju współdziałania międzynarodowego?

11.20 - 11.30
Wystąpienie Dyrektora Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Pana Andrzeja Dakowskiego: ?41 lat Programu Fulbrighta w Polsce jako doświadczenie dla przyszłości
polsko-amerykańskiej wymiany stypendialnej?

11.30 - 11.40
Wystąpienie Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta, Wiceministra Gospodarki prof. dr hab. Wojciecha J. Katnera: ?Rola absolwentów Fulbrighta w tworzeniu nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej w Polsce?

11.40 - 11.50
Sprawy Walnego Zgromadzenia PSSF:
-wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia,
-przyjęcie regulaminu wyborów,
-ogłoszenie otwarcia list wyborczych;

11.50 - 12.20
Przerwa na kawę

12.20 - 12.30
Wystąpienie Posła na Sejm R.P., Przewodniczącego Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, stypendysty Fulbrighta, prof. dr hab. Tadeusza Iwińskiego: ?Stosunki polsko-amerykańskie a dylematy integracji Polski z Unią Europejską?

12.30 - 12.40
Wystąpienie byłego Przewodniczącego Rady Komisji Fulbrighta, prof. dr hab. Włodzimierza Siwińskiego: ?Rola edukacji w rozwoju gospodarczym na tle doświadczeń amerykańskich i porównań międzynarodowych?

12.40 - 13.10
Dyskusja

13.10 - 13.40
Sprawy Walnego Zgromadzenia PSSF:
-przyjęcie sprawozdania Zarządu,
-wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjne,
-udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Stowarzyszenia i Zarządowi,
-ogłoszenie list kandydatów na funkcję Przewodniczącego, członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- przeprowadzenie wyborów;

13.40 - 14.30
Obiad

14.30 - 15.30
Sprawy Walnego Zgromadzenia PSSF:
-ogłoszenie wyników wyborów,
-posiedzenie konstytucyjne nowych władz Stowarzyszenia,
-c.d. dyskusji,
-podsumowanie konferencji naukowej;

15.30 - 16.00
Sprawy końcowe Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia:
-przyjęcie uchwały programowej,
-ogłoszenie podziału funkcji,
-wystąpienie nowowybranego Przewodniczącego Stowarzyszenia;

16.00
Zakończenie Konferencji i Walnego Zgromadzenia

***

18.00 - 19.30
Przyjęcie w rezydencji Ambasadora USA w Polsce