Sponsors

Media sponsors


Składki

Wysokość składki wynosi od 2001 roku 30 zł rocznie (w latach poprzednich obowiązywała składka wysokości 20 zł).

Wpłat można dokonywać na konto PSSF:


Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta

Warszawa

PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi, Al. Kościuszki 15, 90-418 Łódź

48 1020 1156 0000 7902 0052 3969