Sponsors









Media sponsors






Kto moze zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta?

§ 13 Statutu

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać absolwenci programu Fulbrighta, którzy wyrażą wolę przynależności do Stowarzyszenia oraz wolę działania zgodnie z jego celami i założeniami statutowymi, w drodze złożenia zarządowi pisemnej deklaracji.

Osoby, które przystąpią do Stowarzyszenia na jego zebraniu założycielskim stają się członkami - założycielami.


Bardzo proszę o przeczytanie Statutu Stowarzyszenia a następnie wydrukowanie i wypełnienie załączonego formularza. Formularz członkowski należy wypelnić i przesłać na adres PFAA.

Do zobaczenia na zebraniach!

Statut (ISO 8859-2)

Formularz członkowski